Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Νέος IRC Server για τον Chania-LUGNew IRC Server for Chania-LUG

Μετά από κάμποση σκέψη, είπαμε στο Σύλλογο Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων να φτιάξουμε έναν IRC server, έτσι ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε εκεί και να κάνουμε chat για οποιοδήποτε θέμα. Φυσικά, δεν λείπουν τα καλαμπούρια, ο χαβαλές και το πείραγμα από τα μέλη της ομάδας προς άλλα μέλη :). Είναι γνωστό σε όσους μας έχουν γνωρίσει ότι στην ομάδα μας επικρατεί ένα εύθυμο κλίμα και αυτό συνεχίζεται και στο chat.

After a lot of thinking, in the club of Chania-LUG we made the decision to build an IRC server, so we can join our channel and chat for every matter we need. Of cource, jokes, teasing and flames are also present from the club's members :). It is well known that in our team we believe that fun should be a part of the club and that also stays true in our channel.

Για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί μας μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν IRC Client όπως το pidgin, το Konversation και άλλους και να συνδεθεί στο κανάλι μας. Τα στοιχεία που χρειάζεστε είναι:

To everybody who wants to keep in touch with us, he can use an IRC client application like pidgin, Konversation or whatever other he/she wishes and join our channel. The needed settings are:

 • Server: apollo.chania-lug.gr
 • Port: 6667
 • Κανάλι: #chania-lugChannel: #chania-lug

Ξέρουμε ότι το όνομα του καναλιού πρωτοτύπισε :)

We know that the channel's name is very... innovative :)

Θα χαρούμε να σας μιλήσουμε και να σας λύσουμε τις απορίες σας, ή ακόμα και να έχουμε κάποιο ευδιάθετο flame :).

We will be glad to talk to you, give solutions to problems you may have, or even flame with you for a matter :).

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Συμμετοχή στο Athens Digital Week 2010Participation in Athens Digital Week 2010

Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την ψηφιακή τεχνολογία, πως κάθε χρόνο υπάρχει ένα συνέδριο στην Αθήνα με την ονομασία Athens Digital Week. Φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, η Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί το ADW2010. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση για τις νέες τεχνολογίες της εποχής μας. Με τη βοήθειά της, χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο βλέπουν τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας και έχουν την ευχέρεια να ενημερωθούν για αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Athens Digital Week

It is popular enough to everybody that gets involved with digital technology, that every year there is a conference in Athens, called Athens Digital Week. This year, for the third consecutive time, Technopolis of Municipality of Athens hosts the ADW2010. It is the biggest event on new technologies. There, thousands of visitors can see the impressive accomplishments of Digital Tecnology and they have the oportunity to be informed on them. You can get more information on the event at its website (Athens Digital Week)

Φέτος είχα την τιμή να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτή την οργάνωση, βάζοντας το δικό μου λιθαράκι στην ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες όσον αφορά τον χώρο των λειτουργικών συστημάτων. Βοηθάει το γεγονός πως αυτή τη σχολική χρονιά θα βρίσκομαι στην Αθήνα και έτσι δεν θα χρειαστεί να μετακινηθεί άλλο μέλος του Συλλόγου Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων - Chania-LUG (δηλαδή ο Μανώλης :)). Συγκεκριμένα, έπειτα από παρότρυνση του Γιώργου Κεραμίδα και του Μανώλη Κιαγιά, η ομιλία μου θα είναι για το FreeBSD.

This year I had the honor to be a part of the event, adding my little "stone of help" to the informing for the new technologies concerning the computer operating systems. It is a very good thing that this year I will be in Athens, so there is no necessity for some other member of Chania-LUG (meaning Manolis :)) to travel there for the presentation. More specifically, after the prompting of George Keramidas and Manolis Kiagias, my speech will be for FreeBSD.

Με το εν λόγω λειτουργικό άρχισα να ασχολούμαι το Σεπτέμβριο του 2009 και ομολογώ πως με έχει κατενθουσιάσει με τη σταθερότητά του και την ανοχή του σε κάθε είδους ανισορροπίες του νέου χρήστη. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του είναι η ασφάλεια, κάτι που λειτουργικά σαν τα γνωστά Windows (εγώ τα λέω Bugindows) δεν έχουν ιδέα ακόμα το τι σημαίνει! Ναι! Γίνομαι κακός, το ξέρω, αλλά είναι η πραγματικότητα.

I started with thos operating system on September 2009 and I admit that I'm very thrilled with its stability, and tollerance in every newcomer user's nonsense. Another feature of it is security, something not known to famous operating systems as Windows (I call it Bugindows)! Yes! I know, I'm mean, but this is true.

Μια πρόχειρη δομή της παρουσίασης δίνεται ακολούθως:

A draft from the presentation follows:


ΕισαγωγήIntroduction
 • Tι είναι το FreeBSDWhat is FreeBSD
 • Ποιος είναι ο σκοπός τουWhat is its purpose
 • Τι άδειες χρήσης χρησιμοποιεί και για ποιο λόγοWhat are the applicable User's Licenses
 • Σύγκρισή του με τα άλλα λειτουργικά *BSDComparison of different flavours of *BSD
 • Εκδόσεις του και γραμμές ανάπτυξηςReleases and branches
 • Που το βρίσκουμε και το κατεβάζουμεWhere we can find and download it
 • Πληροφορίες σχετικά με το FreeBSD, τη χρήση του και την εγκατάστασή τουInformation of FreeBSD, its installation and usage
 • Πληροφορίες και αναφορές προβλημάτωνInformation about problems and workarounds and problem reports

Ασφάλεια - Security
 • Παρακολούθηση συστήματος - CronSystem observation - Cron
 • Kernel Security Level
 • Firewalls (pf, ipfw)
 • Jails
 • Mandatory Access Control (MAC)

Τεχνολογίες που προέρχονται από το openSolarisTechnologies adopted by openSolaris
 • Zettabyte File System (ZFS)
 • DTrace

Ξέρετε καλά πως θα μπορούσα να μιλάω για ώρες ολόκληρες σχετικά με το θέμα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ομιλίας είναι περιορισμένος (καλό για τους επισκέπτες αυτό! :D). Ελπίζω να παρευρεθείτε στην ομιλία και να βρείτε ενημερωτική τη διάλεξη, καθώς και όλες τις διαλέξεις στη διοργάνωση του ADW2010.

You know that I could speak for hours about FreeBSD, but the time limit of the speech is narrow (good for the visitors! :D). I hope I see you in the speech room and find the speech very informative, and of cource, all the rest of the speeches in the event.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Βλάχο για τη διοργάνωση και την πρότασή του στον Γιώργο για την ομιλία του FreeBSD. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κεραμίδα και τον Μανώλη Κιαγιά για την εμπιστοσύνη τους να με αφήσουν να κάνω εγώ αυτή την ομιλία. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα νέο χρήστη στο χώρο του FreeBSD και ξέρω ότι έχω να μάθω ακόμα πολλά! Πάρα πολλά!

I would like to thank Vasilis Vlachos for organizing the event and his proposal to George for the FreeBSD speech. I would also like to thank George Keramidas and Manolis Kiagias for their trust, to propose me to give this speech. I consider myself as a newcomer to the FreeBSD family, and I know very well that there is still so much I have to learn from that!

Περιττό, βέβαια, να αναφέρω πως η παρουσίαση είναι γραμμένη σε Beamer, έτσι;

I guess it is not necessary to tell you that the presentation is made in Beamer, right?

Και για να μην ξεχνιόμαστε:

And don't forget:

Athens Digital Week 2010 Banner