Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Οδηγός Εγκατάστασης openSUSE 11.3Greek openSUSE 11.3 Installation Guide

Και σαν συνέχεια της υπόσχεσης που είχα δώσει στον σύλλογό μας, τον Σύλλογο Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων, αυτές τις ημέρες έκατσα και τελείωσα τον οδηγό εγκατάστασης του openSUSE 11.3. Ο οδηγός αναρτήθηκε στο wiki του συλλόγου.

As a follow to my promise I made to our club, Chania-LUG, the last days I finished the Greek Installation Guide of openSUSE 11.3. The guide is uploaded at the wiki of Chania-LUG.

Ο οδηγός, όπως και στην πρώτη προσπάθεια, δεν είναι τόσο μικρός όσο θα θέλαμε, αλλά καλύπτει αρκετές πτυχές της διανομής έτσι ώστε να γίνει πιο προσφιλής στον καινούργιο ή αρχάριο χρήστη. Ο οδηγός βρίσκεται στο wiki του συλλόγου στην κατηγορία "Δημιουργία Τεκμηρίωσης".

The guide, same as in its first release, is not so short as we wish but it covers many of the aspects of the distribution in question. This makes it more friendly to the newcomer ro newby user. The guide can be found at Chania-LUG's wiki in the category "Documentation".

Και όπως πάντα οποιοδήποτε σχόλιο, σχετικό με τον οδηγό, είναι δεκτό.

And as always any comment according to this guide is welcome.

1 σχόλιο:

  1. Για τη διάταξη πληκτρολογίου προτείνουμε τη βασική διάταξη (σκέτο Ελλάδα) αντί του Ελλάδα/Extended.

    Ο λόγος είναι ότι η βασική διάταξη εμπεριέχει τώρα όλα όσα υποστηρίζει το Greek Extended, και υποστηρίζει ακόμα και το πολυτονικό καιαρχαϊκούς χαρακτήρες όπως ϡϠϖϐϕϝϜϚͽϿ.

    Οδηγίες για τη νέα ελληνική διάταξη στο
    http://simos.info/blog/archives/888

    ΑπάντησηΔιαγραφή